ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Táboraink és tanfolyamaink hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Mint a Jelentkezési Lapon szereplő gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy Gyermekem a megadott időpontban a KITEC (Kids and Teens English Club) táborának vagy tanfolyamának területén, a KITEC Educations Kft. és Carrick Orsolya ev. (továbbiakban KITEC) szervezésében az alábbi feltételekkel részt vehet. Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

2. A KITEC programok Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas oktatásáért, illetve a sport szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A KITEC programok szervezői jelen ÁSZF aláírásával kijelentik, hogy a megnevezett napokon, napi háromszori étkezést biztosítanak a táborban résztvevő gyermek számára. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki. A KITEC dolgozóit csak a vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt terheli.

3. A Szülő kijelenti, hogy Gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet a Jelentkezési Lapon nem tüntetett fel. Az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges sérülésekért a KITEC programok szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. Az ÁSZF aláírásával egyidejűleg igazolja a KITEC programok szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor/Tanfolyam ideje alatt a Tábor/Tanfolyam programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor/Tanfolyam szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire. A jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy Gyermeke saját felelősségére vesz részt a szabadidős és sportprogramokon. Az abból eredő sérülésekért a Tábor/Tanfolyam Szervezőit szintén nem terheli felelősség. Amennyiben a táborozás során esetlegesen felmerülő bármilyen egészségügyi szolgáltatás következtében – vagy azzal összefüggésben – az egészségügyi szolgáltató vagy más létesítmény felé fizetési kötelezettség keletkezik, úgy az a Szülőt terheli. Amennyiben azt a Tábor/Tanfolyam az ügyintézés során a szülő helyett megfizeti, úgy a Szülő köteles azt a turnus végéig a Tábor irányába rendezni.

4. Ha a választott turnus bármilyen okból nem kerül megrendezésre, akkor a turnus díját a KITEC hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja.

5. Betegség vagy más okból történő visszamondás esetén: a turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ugyaneddig a dátumig a turnus – a szabad helyek függvényében – díjtalanul másik turnusra is cserélhető az adott nyáron belül (ilyen esetben levonásra nem kerül sor). Ezután a turnus kezdete előtti szerdán 17 óráig történő visszamondás esetén a turnus díjának 50%-os visszatérítésére van lehetőség, ezt követően visszatérítésre nincs mód. A lemondást mindig írásban kell megerősíteni (emailben a rita.sommer@kidsenglishclub.hu címen); a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek. Amennyiben a gyermek betegség miatt nem tud részt venni a táborban, úgy orvosi igazolás mellett lehetőség van az adott turnust – az adott nyáron belül, a szabad helyek függvényében – pótdíj nélkül másik turnusra cserélni, amennyiben azt az eredetileg befizetett turnust megelőző pénteken délig írásban jelzik emailben és az emailhez mellékelik az orvosi igazolást (utólag kiállított orvosi igazolást nem tudunk érvényesnek elfogadni).

6. A táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a KITEC engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak. A szülő előzetesen hozzájárul, hogy a táborban olyan fénykép vagy videó készüljön, amelyen a táborozó is szerepel. A szülő kérheti a KITEC-től az elkészült képek esetében, a táborozót ábrázoló kép fel nem használást, illetve törlését.

7. A Szülő a jelentkezési lapon a KITEC programok szervezőivel osztja meg a táborozáshoz szükséges adatokat; a Tábor/Tanfolyam Szervezői vállalják, hogy ezeket az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, maximális körültekintéssel kezelik. Szülő kijelenti, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok – különös tekintettel az egészségügyi adatokra – megfelelnek a valóságnak. Jelen ÁSZF aláírásával Szülő igazolja, hogy megértette és elfogadja a KITEC adatkezelési tájékoztatóját, amely elérhető a www.kidsenglishclub.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon.

Érvényes: 2021. március 1-től visszavonásig.